Bilety ulgowe i bezpłatne

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

uczniom i nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych; odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionymi tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”; kombatantom. Bilety ulgowe przysługują także posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

 
BILETY BEZPŁATNE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM); członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka; dzieciom do lat siedmiu.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994)