Bach vs Händel, czyli spotkanie, którego nie było

24.10.2020 godzina 19:00, Nowy Dom Sztuki

Fundacja Ars Chori zaprasza na cykl koncertów muzyki dawnej do Pałacu w Radziejowicach.

Koncepcja koncertów oparta jest na twórczości dwóch gigantów muzyki barokowej – Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händla. Drogi twórcze obu kompozytorów – równolatków (obaj urodzeni w 1685 roku) przebiegały w nieco innych kierunkach, a oni sami nigdy się osobiście nie spotkali. Mimo to wiedzieli o sobie i śledzili swoją twórczość, nieustannie się nią nawzajem inspirując. Wokół obu twórców z czasem narosła legenda mówiąca o ich hipotetycznym spotkaniu. Nawiązuje do niej sztuka Paula Barza Kolacja na cztery ręce.
Założeniem cyklu trzech koncertów jest pokazanie twórczość Bacha i Händla na osobnych koncertach (koncert pierwszy – Bach koncertowo i koncert trzeci – Händel koncertowo) prezentując ich twórczość koncertową, kantatową i oratoryjną. Środkowy, drugi koncert, jest kameralnym „spotkaniem” obu kompozytorów, gdzie zaprezentowane będą utwory kameralne i solowe. Koncerty zostaną wykonane przez uznanych solistów oraz zespoły muzyków dawnych grających na instrumentach dawnych.

Część 2 „Bach i Händel – spotkanie kameralne”

Georg Friedrich Händel – Sonata triowa h-moll op. 2 nr 1
Johann Sebastian Bach – Sonata e-moll na flet i b.c. BWV 1034
Georg Friedrich Händel – Sonatina a-moll na klawesyn HWV 584
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier
Georg Friedrich Händel – Sonata D-dur na skrzypce i b.c. HWV 371
Johann Sebastian Bach – Sonata triowa c-moll z Musicalisches Opfer

Wystąpią:

Zespół Filatura di Musica w składzie:
Judyta Tupczyńska – skrzypce
Magdalena Pilch – filet traverso
Agnieszka Oszańca – wiolonczela
Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Organizator: Fundacja Ars Chori

Partner: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Partner medialny: RDC

UDZIAŁ W KONCERCIE JEST BEZPŁATNY

WYMAGANA REJESTRACJA e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
Koncert będzie retransmitowany na kanale You Tube Fundacji Ars Chori
Link do kanału: https://www.youtube.com/watch?v=PGt5TtTMHgg

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONCERCIE
1) W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w sposób wskazany w ogłoszeniu o wydarzeniu i uzyskały potwierdzenie rezerwacji miejsca (zwrotna informacja od organizatora, współorganizatora, partnera lub bilet elektroniczny).
2) Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia przesyłany jest uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, dostępny jest również na stronie Fundacji.
3) Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
4) Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
5) Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
6) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
7) Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Fundacji Ars Chori.