Johann Sebastian Bach – koncert kameralny Pasiecznik/Garstka

3.10.2020 r., godz. 19.00 Nowy Dom Sztuki

Olga Pasiecznik – sopran
Krzysztof Garstka – klawesyn, dyrygent
Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona

Trudno jest  ustalić czas powstania i adresata kantaty Non sa che sia dolore BWV 209 Johanna Sebastiana Bacha. Tematem kompozycji jest cierpienie spowodowane koniecznością rozstania z przyjacielem. W rozpacz wybrzmiewającą w pierwszej części kompozycji zostaje jednak ostatecznie tchnięta nuta nadziei, a finałowa aria zachęca do odważnego stawiania czoła temu, co nowe i nieznane.

Pełna radości i zachwytu jest natomiast kantata weselna Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202, która zabrzmi w finale koncertu. Skromne wymagania co do obsady (sopranowi solo towarzyszą jedynie: obój, skrzypce i basso continuo) wskazują, iż powstała ona z okazji mieszczańskiego bądź szlacheckiego ślubu. Jej żartobliwy i taneczny charakter z pewnością nie przystawałby żadnemu z dworów książęcych. Niewykluczone, że Bach napisał tę kompozycję z okazji własnych zaślubin z Anną Magdaleną w 1721 roku. Wspaniała muzyka doskonale odzwierciedla treść literackiego przekazu. Początkowy obraz groźnej i mrocznej zimy przemienia się w pejzaż pełnej życia, rozkwitającej wiosny.

Między dwiema kantatami zabrzmi Ouverture g-moll, oznaczona w katalogu Bach Werke Verzeichnis numerem 1070. Autorstwo kompozycji budzi jednak wątpliwości. W głównym źródle – kopii, która wyszła spod ręki Christiana Friedricha Penzela w 1753 roku – widnieje jedynie podpis „Sig. Bach”. Niektórzy badacze skłonni są więc raczej przypisywać dzieło Wilhelmowi Friedemannowi, najstarszemu synowi Johanna Sebastiana. Mógłby na to wskazywać styl kompozycji, a także bliskie relacje, jakie łączyły tego niezwykle utalentowanego potomka Mistrza z Penzelem.

Marta Dziewanowska-Pachowska

źródło: operakrolewska.pl

Program:
Johann Sebastian Bach

Kantata Non sa che sia dolore BWV 209
Sinfonia – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria
Ouverture g-moll BWV 1070
I Larghetto – Un poco Allegro
II Torneo
III Aria
IV Menuetto alternativo – Trio
V Capriccio
Kantata Weichet nur, betrübte Schatten, BWV 202
Aria – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria. Gavotte

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną wymagamy wcześniejszej telefonicznej lub mailowej rezerwacji udziału w spektaklu rezerwacje@palacradziejowice.pl
46 857 71 75, 512 928 062

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, które znajdują się na naszej stronie:
www.palacradziejowice.pl/zasady