Warsztaty malarsko-fotograficzne dla weteranów „Pejzaże Mazowieckie”

W dniach 4 – 14 października Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach gości uczestników terapeutycznych warsztatów malarsko-fotograficznych „Pejzaże Mazowieckie”, zorganizowanych przez Fundację „Nikt nie zostaje” dla weteranów misji poza granicami państwa i ich rodzin.

Fundacja „Nikt nie zostaje” powstała w 2013 roku. Jej celem jest wielopłaszczyznowa pomoc żołnierzom Wojska Polskiego poszkodowanym w misjach i ich rodzinom: od pomocy materialnej do pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Nazwa nie jest przypadkowa: to sentencja oznaczająca, że nikt nie zostanie na polu walki, każdy wróci do domu.

Celem warsztatów było stworzenie weteranom warunków do psychicznego odpoczynku po trudach pełnienia służby w warunkach zagrożenia zdrowia i życia. Cel ten realizowano poprzez rozwój pasji i wrażliwości artystycznych w dziedzinie malarstwa i fotografii. Warsztaty mają bowiem na celu przede wszystkim terapię poprzez sztukę, zgodnie z założeniami artterapii.

Jest to już kolejna radziejowicka edycja tych jakże potrzebnych warsztatów i mamy nadzieję, że następne również odbędą się w pałacowym zaciszu.