Kolejny obraz Józefa Chełmońskiego zidentyfikowany dzięki publikacji Domu Pracy Twórczej

Chełmoński Wyjazd lub Wyjazd na polowanie, 1890, olej na płótnie 69x130 cm Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że publikacja Domu Pracy Twórczej „Chełmoński poszukiwany” autorstwa Tadeusza Matuszczaka przyczyniła się do zidentyfikowania kolejnego obrazu Józefa Chełmońskiego, uznawanego dotąd za zaginiony.
Na otwartej 9 października tego roku wystawie Dziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Muzeum Miasta Łodzi, znalazły się dwa obrazy Józefa Chełmońskiego: Przed dworkiem (lub inaczej Wyjazd na polowanie) oraz Polscy powstańcy 1863 roku (lub inaczej Lekka kawaleria).
Pierwszym dziełem Chełmońskiego w tej kolekcji jest obraz Polscy powstańcy 1863 roku (lub inaczej Lekka kawaleria). Namalowany w Monachium w końcu roku 1873, prezentowany był w tamtejszym Kunstverein w styczniu 1874 r. (jako Polnische Insurgenten 1863). Niestety, nie udało się poznać historii płótna, ani kiedy trafiło do kolekcji rodziny Poznańskich.
Drugi z obrazów udało się zidentyfikować z dziełem uznawanym do tej pory za zaginiony, znany jedynie z małej drzeworytniczej reprodukcji zamieszczonej w warszawskim „Kurierze Codziennym” z 15 maja 1890 roku. Wiadomo, że w październiku 1894 r. obraz był eksponowany w Salonie Krywulta w Warszawie. Zapewne z tegoż Salonu Krywulta obraz zakupił Maurycy Poznański (1868-1937), syn jednego z najbogatszych łódzkich fabrykantów, Izraela Kalmana Poznańskiego (1833-1900). Na mocy testamentu najmłodszej córki, Izy Marii z Poznańskich de Landsberger (1901-1978), zachowane zbiory w 1983 r. trafiły do Muzeum Polskiego w Rapperswilu jako „Maurycy Poznański in memoriam”.Józef Chełmoński Patrol powstańczy , 1873, olej, płótno

Zasadniczą rolę w identyfikacji obrazu Przed dworkiem, odegrała publikacja Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach autorstwa Tadeusza Matuszczaka pt. Chełmoński poszukiwany. Radziejowice 2014, gdzie pod poz. 60 na s. 92, zamieszczono materiały źródłowe oraz reprodukcję drzeworytniczej wersji rzeczonego obrazu.