8. Międzynarodowy Kurs dla Młodych Pianistów

Już od 2011 roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przy współpracy z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach organizuje Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów. Dedykowany uczniom, studentom i absolwentom szkół oraz wyższych uczelni muzycznych.

Kurs jest wyjątkowym wydarzeniem na pianistycznej mapie Polski. Każdego roku możliwość pracy pod kierunkiem wybitnych artystów i uznanych autorytetów pedagogicznych przyciąga do Radziejowic młodych muzyków z wielu krajów na całym świecie, w tym laureatów międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Kurs stanowi jeden z kluczowych elementów Programu Promocji Młodych Talentów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, którym objęci są szczególnie uzdolnieni polscy pianiści młodego pokolenia. Sierpniowe warsztaty wpisują się również w wieloletnią tradycję przygotowawczych obozów dla polskich pianistów startujących w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. W bieżącej edycji pianiści będą doskonalić swoje interpretacje przed XVIII Konkursem.

VIII Edycja Kursu, która odbędzie się w dniach 17-25 sierpnia, została przeniesiona z 2020 roku na 2021 r., w związku z pandemią COVID-19.  Do udziału w Kursie zgłosiło się ponad 90 pianistów. Zakwalifikowanych zostało 44 młodych muzyków z Chin, Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Podczas Kursu młodzi pianiści będą mieli okazję pracować pod kierunkiem wybitnych artystów i uznanych autorytetów pedagogicznych: Ewy Pobłockiej, Ludmila Angelowa, Nikolaia Demidenki i Dang Thai Sona. Śladem poprzednich edycji, w programie Kursu znalazły miejsce koncerty, seminaria i wycieczka do Żelazowej Woli.

Zaplanowane zostały dwa koncerty wyróżniających się uczestników Kursu, 21 i 22 sierpnia o godz. 19.30 w Nowym Domu Sztuki. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga: w wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie, dzwoniąc pod nr (+46) 857 71 75 lub 512 928 062 i otrzymały potwierdzenie.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, które znajdują się na naszej stronie:
www.palacradziejowice.pl/zasady