Koncert WALDSZENEN ENSEMBLE

Zapraszamy serdecznie 22 sierpnia (sobota) na godzinę 19:00 do Nowego Domu Sztuki na koncert WALDSZENEN ENSEMBLE. Koncert organizowany jest we współpracy z Polskim Impresariatem Muzycznym  ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę”.

WALDSZENEN ENSEMBLE wystąpi w składzie:

Maurycy Stawujak – fortepian

Katarzyna Denkiewicz – skrzypce

Tomasz Rosiński – altówka

Mateusz Błaszczak – wiolonczela

Maurycy Stawujak. Studia pianistyczne ukończył w klasie prof. Ramiro Sanjinesa na UMFC w Warszawie; obecnie student kameralistyki fortepianowej w klasie prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. Nagrodzony jako najlepszy pianista-kameralista na Międzynarodowym Konkursie im. K. Szymanowskiego w Katowicach; finalista i laureat wielu konkursów kameralnych i wielu innych wydarzeń skupionych wokół muzyki kameralnej. Członek Chain Ensemble, zespołu wykonującego muzykę współczesną. Jako muzyk orkiestrowy współpracował z orkiestrami Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus oraz Orkiestrą Polskiego Radia Pasjonat wykonawstwa historycznego. Studiował klawesyn u prof. Aliny Ratkowskiej. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Tobiasa Kocha oraz Artema Belogurova.

Katarzyna Denkiewicz. Absolwentka UMFC w Warszawie w klasie skrzypiec dra Jakuba Jakowicza. Wieloletnia uczestniczka kursów interpretacji muzyki dawnej (prof. Daniel Deuter). Obecnie studiuje w klasie skrzypiec barokowych u Shunske Sato w Conservatorium von Amsterdam. Artystka jest laureatką wielu konkursów. Jako muzyk kameralny występowała na scenach licznych festiwali m.in. Trzy-Czte-Ry, Łańcuch, Siedem Nurtow Siedem Premier, Muzyczne Wieczory Dziekanka, Letnie Koncerty na Grochowskiej, Musethica (Tel-Aviv; Berlin) i innych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Młodej Polskiej Filharmonii oraz MMB Montreal University. Występuje z zespołem muzyki współczesnej Chain Ensemble. Uczestniczka 8. edycji Akademii Sinfonia Varsovia.

Tomasz Rosiński. Muzyk etatowy Orkiestry Sinfonia Varsovia. Członek orkiestry kameralnej Warsaw Players. Występował na wielu festiwalach m.in: Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch, Letnim Festiwalu im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach, Międzynarodowym Festiwalu EMANACJE w Lusławicach, La Folle Journee de Nantes oraz La Folle Journee Tokyo. Laureat wielu konkursów solowych i kameralnych m.in. X Ogólnopolskiego Konkursu im. J. Rakowskiego w Poznaniu, Ogólnopolskich Międzyuczelnianych Konkursów Altówkowych w Gdańsku i Krakowie, XIX i XX Międzynarodowych Konkursów Kameralnych w Dolnym Kubinie, V Międzynarodowego Turnieju Kameralnego w Bydgoszczy. Student UMFC w Warszawie w klasie altówki dr hab. Katarzyny Budnik-Gałązki.

 Mateusz Błaszczak. Laureat ponad 30 nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, m.in. I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, I miejsca i nagrody specjalnej na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala w Dolným Kubínie, I miejsca na Międzynarodowym Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy. W latach 2016-2017 członek Polskiej Orkiestry Młodzieżowej Lutosławski Youth Orchestra. W 2019 wraz z European Union Youth Orchestra wziął udział w tournee po Włoszech, Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii, Holandii, Czechach i Omanie. Stypendysta programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Kształcił się w klasie dra hab. Piotra Hausenplasa. Student UMFC w Warszawie w klasie prof. dra hab. Andrzeja Bauera.

PROGRAM:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Kwartet fortepianowy Es-dur KV 493
Allegro
Larghetto
Allegretto

Józef Władysław Krogulski (1815–1842) – Kwartet fortepianowy D-dur op. 2
Allegro moderato
Romance. Adagio
Scherzo. Allegro molto vivace
Finale. Tempo a la cracovienna

Aleksander Tansmann (1897–1986) – Suita-divertissement na kwartet fortepianowy
Introduction et marche
Sarabande
Scherzino
Melodie
Nocturne
Finale

Projekt realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

UWAGA!
Uczestnictwo osobiste w wydarzeniach jest możliwe tylko z potwierdzoną rezerwacją, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo lub telefonicznie – bez potwierdzonej rezerwacji nie możemy zagwarantować uczestnictwa w koncercie. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu niżej wymienionych zasad, które tyczą się osób posiadających potwierdzone miejsce na sali koncertowej Nowego Domu Sztuki. Osoby posiadające rezerwację na wydarzenie z miejscem w przestrzeni parkowej zobowiązane są do zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz do stosowania się do poleceń pracowników organizatora uwzględniających wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH UWZGLĘDNIAJĄCE WYMOGI  MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  1. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
  2. Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie przesłany uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, jest też dostępny tutaj. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć wydarzeniu.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pod kątem ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
  4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
  5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych a także do wykonywania poleceń pracowników organizatora.
  7. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod tym linkiem.

Do zobaczenia w Radziejowicach!