VI Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów w Pałacu

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach organizuje w dniach 10-22 sierpnia 2018 roku VI Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Młodych Pianistów. Kurs dedykowany jest uczniom, studentom i absolwentom szkół oraz wyższych uczelni muzycznych, a także wszystkim pianistom zainteresowanym wykonawstwem na instrumentach historycznych, szczególnie tym, którzy planują udział w I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach historycznych.

W tym roku po raz pierwszy Kurs podzielony będzie na dwie odrębne sesje: historyczną (10-15 sierpnia) oraz współczesną (15-22 sierpnia). Tradycyjnie już młodzi pianiści będą mieli okazję pracować pod kierunkiem wybitnych artystów i uznanych autorytetów pedagogicznych. Klasy mistrzowskie podczas sesji na fortepianach historycznych prowadzić będą: Kristian BezuidenhoutNikolai DemidenkoAlexei Lubimov i Tobias Koch. Sesję na fortepianach współczesnych poprowadzą: Nikolai DemidenkoAkiko Ebi oraz Krzysztof Jabłoński.

Zgodnie z tradycją, podczas kursu odbędzie się także koncert jego uczestników. Szczegóły zamieścimy w odrębnym wpisie.