Chełmoński z Jasnej Góry

6Dom Pracy Twórczej przyzwyczaił nas do niezwykłych wydarzeń, ale piątkowy wieczór był wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii obrazy Józefa Chełmońskiego należące do zbiorów Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze zostały pokazane poza swoją siedzibą – właśnie w Radziejowicach. Otwarcie wystawy uświetniło wykonanie „Mszy F-dur” Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego przez Chór Trybunału Koronnego pod batutą Przemysława Stanisławskiego, a Andrzej Seweryn przybliżył nam historię powstania dzieł odczytując wspomnienie o. Euzebiusza Rejmana, ówczesnego przeora zakonu.

„Mszę F-dur” usłyszeliśmy już w lipcu, podczas VIII Letniego Festiwalu im. Jerzego Waldorffa. Jego żywiołowe przyjęcie przez publiczność oraz rosnące zainteresowanie osobą kompozytora, który do niedawna był niemal całkowicie zapomniany, stały się powodem ponownego zaproszenia chóru wraz z solistami, abyśmy jeszcze raz mogli usłyszeć to niezwykłej urody dzieło. Utwór będący muzycznym odpowiednikiem pełnocyklicznej mszy i składający się ze wszystkich jej części był doskonałym otwarciem wystawy obrazów o tematyce religijnej, która miała miejsce w piątek, 2 września. Słowo wstępne na temat kulis pracy na projektem wystawy wygłosił dyrektor Domu Pracy Twórczej – Bogumił Mrówczyński, a Tadeusz Matuszczak – znawca twórczości malarza – wprowadził nas nie tylko w okoliczności powstania dzieł, ale także w alchemię malarstwa religijnego Chełmońskiego. Dzięki Andrzejowi Sewerynowi mieliśmy także możliwość poznania, jak całe przedsięwzięcie wyglądało od strony przeora zakonu zlecającego pracę, dzięki odczytaniu wspomnień z roku powstania obrazów.

W 1903 roku Józef Chełmoński został poproszony przez ojca Euzebiusza Rejmana o wykonanie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zaproszenie tak wybitnego malarza miało uświetnić obchody 300. rocznicy urodzin ks. Augustyna Kordeckiego. Było to nie lada wyzwanie, ponieważ zakon mógł udostępnić Chełmońskiemu obraz tylko jednego dnia w ciągu całego roku: w Wielki Czwartek, kiedy to nie jest on pokazywany wiernym. Co więcej, jedna z wykonanych wtedy trzech kopii jest jedynym przedstawieniem koron klemensjańskich – daru papieża Klemensa XI, które zostały skradzione kilka lat później.

Obrazy nie opuszczały Jasnej Góry od czasu przekazania ich przez malarza zakonowi. Dzięki wsparciu projektu przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa prof. Andrzeja Franciszka Dziubę, Ordynariusza Diecezji Łowickiej, który objął wystawę swoim honorowym patronatem Dom Pracy Twórczej uzyskał zgodę, aby przez trzy miesiące dzieła były wystawiane w Radziejowicach. Tworzą tym samym ciąg narracyjny z innymi obrazami o tematyce religijnej wystawianymi w galerii Józefa Chełmońskiego radziejowickiego pałacu, największej wystawie prac tego malarza w Polsce. Czujemy się dumni za okazane zaufanie i cieszymy się, że przez te kilka miesięcy będą mogli Państwo obejrzeć niedostępne na co dzień obrazy.