Młodzi kompozytorzy w Pałacu

Foto A. WalanusW dniach 18-30 lipca 2016 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się czwarta edycja Międzynarodowego Kursu Kompozytorskiego SYNTHETIS, organizowanego przez Fundację „Ogrody Muzyczne”. Wykłady i indywidualne konsultacje z uczestnikami przeprowadzili tak wybitni kompozytorzy, jak Mark Andre (Francja/Niemcy), Martin Bresnick (USA), Zygmunt Krauze (Polska) oraz Johannes Kreidler (Niemcy). Kursanci uczestniczyli także w warsztatach dotyczących komputerowych technik kompozytorskich, prowadzonych przez Wojciecha Błażejczyka oraz odbyli indywidualne zajęcia z artystami-rezydentami, członkami niemieckiego E-MEX Ensemble: Evelin Degen (flet), Joachimem Striepensem (klarnet) i Martinem von der Heydtem (fortepian), którzy podczas koncertu finałowego w dniu 29 lipca, wykonali wybrane, skomponowane w trakcie trwania Kursu utwory.

Międzynarodowy Kurs Kompozytorski SYNTHETIS, którego dyrektorem artystycznym jest Zygmunt Krauze, stanowi reaktywację słynnych kursów kompozytorskich organizowanych w latach 80. i 90. przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej.

Czwarta edycja wydarzenia odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz zespołu E-MEX Ensemble

Foto: Adam Walanus (zdjęcia 1-5) oraz Jarosław Mazurek (zdjęcie 6)