Wydarzenia
Zespół Pałacowy
Józef Chełmoński w Pałacu
Letni Festiwal
Kursy Mistrzowskie
Newsletter

Aktualności
_________________________________________

PIERWSZY KONCERT Z CYKLU CHOPIN W RADZIEJOWICACH
06.02.2011

Rok 2010 jest dla kultury polskiej szczególny. Obchodzimy bowiem dwustulecie urodzin Fryderyka Chopina. Ta doniosła data nie mogła nie znaleĄć echa w Radziejowicach. W sobotę odbył się pierwszy koncert z cyklu Chopin w Radziejowicach, dedykowany prof. Teresie Żylis-Gara. Koncert wyjątkowy nie tylko ze względu na repertuar, ale przede wszystkim ze względu na jubileusz wielkiej artystki. 

Nieprzypadkowo Teresa Żylis-Gara wybrała Radziejowice na miejsce obchodów swojego święta. Wielokrotnie podkreślała przyjacielskie więzi łączące ją z Pałacem w Radziejowicach, mówiła o sentymencie jakim darzy to miejsce. Od dziesięciu lat prowadzi tu Kursy Mistrzowskie Techniki i Interpretacji Wokalnej, które są szansą dla młodych śpiewaków na kontakt z wybitną osobistością. Młodzi ludzie garną się do Maestry, która obdarza ich ciepłem serdecznego uśmiechu, a dowodem na serdeczne więzi łączące Mistrzynię i uczniów są łzy wzruszenia, które pojawiły się w oczach kursantów podczas sobotniego koncertu. 

Sobotni koncert był okazją do podziękowań i życzeń skierowanych na ręce Teresy Żylis-Gara. Gospodarz wieczoru – Andrzej Charzewski, jako pierwszy przywitał Maestrę i złożył jej życzenia. Jak powiedział – w Radziejowicach w jej drugim domu wszyscy tego dnia są myślami z Teresą Zylis-Gara. Maestra przyjęła także kwiaty i gratulacje od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz metropolity seniora archidiecezji wrocławskiej kard. Henryka Gulbinowicza, krajana Maestry. 

Nie można chyba wyobrazić sobie lepszego prezentu dla Maestry niż koncert jej uczniów. W wykonaniu czwórki z nich – Sylwii Olszyńskiej, Eweliny Rakocy, Pawła Kołodzieja i Tarasa Kuzmicza publiczność usłyszała Pieśni Fryderyka Chopina. Te same utwory, ale w transkrypcji fortepianowej Franciszka Liszta wykonał znakomity pianista młodego pokolenia – Maciej Pabich. 

Poznański pianista, który wedle relacji prowadzącego część muzyczną prof. Juliusza Adamowskiego, punktualnie o północy w sylwestrową noc na poznańskim rynku wykonywał utwory Fryderyka Chopina, w pałacowej sali wykonał cykl pieśni Chopina w transkrypcji jego przyjaciela, orędownika i wielbiciela – Franciszka Liszta. Nim jednak publiczność usłyszała Chopina-Liszta Maciej Pabich złożył w hołdzie Teresie Żylis-Gara „Rigoletto” Verdiego. 

Pieśni Chopina należą do grupy prawie 70 kompozycji, których słuchamy właściwie nielegalnie, ponieważ zostały wydane po śmierci kompozytora wbrew jego wyraĄnie wyrażonej woli. Mimo, że pieśni stanowią w twórczości Chopina tylko uzupełniający wątek do utworów fortepianowych, i że skomponowane zostały dla celów rodzinnych i towarzyskich, a ich twórca nie traktował pieśni jako utworów przeznaczonych na estrady koncertowe, zawierają wiele bezpretensjonalnego piękna i wdzięku oraz elementy wręcz nowatorskie w ówczesnej europejskiej twórczości pieśniarskiej.

Chopin w mistrzowski sposób w dĄwiękowej formie wyraził różne odcienie wyrazowe tekstów poetyckich - zarówno n. p. nastrój żartobliwy („Hulanka” S. Witwickiego), sielankowość („Życzenie” tego samego poety), subtelną lirykę („Moja pieszczotka” A. Mickiewicza) jak i patriotyczny rapsod („Leci Liście z drzewa” W. Pola).

Autorami tekstów, które go zainspirowały byli współcześni mu (w większości zaprzyjaĄnieni z nim) poeci: Stefan Witwicki (10 pieśni), Bohdan Zaleski (4 pieśni), Adam Mickiewicz (2 pieśni), Zygmunt Krasiński, (1 pieśń), Ludwik Osiński (1 pieśń), Wincenty Pol (1 pieśń).

17 pieśni Fryderyka Chopina zostało wydanych w 1859 r. (10 lat po śmierci kompozytora) przez Juliana Fontanę, rówieśnika, szkolnego kolegę, i bliskiego przyjaciela Chopina.

Galeria:


powrót ...

 

_________________________________________

 
   

 

   
   
   
 
   
 


Polityka Prywatności Cookie